Latest stories

Kim są judaizujący?

K

kim są judaizujący? geneza Wyrażenia takie jak judaizować, czy też judaizanci figurują w nomenklaturze religijnej od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Określenia te mają zabarwienie o charakterze negatywnym i kojarzą się z osobami, które robią coś złego, niestosownego. Nazwy mogły odnosić się zarówno do Żydów, jak i do pogan. Judaizant: osoba przyjmująca judaistyczne obyczaje i ideały.wg...

Nowe wino, nowe bukłaki. 9 rozdział Ew. Mateusza

N

Nowe wino, nowe bukłaki – kontekst Biblijny Od pierwszych wersetów 9 rozdziału Ewangelii wg Mateusza, możemy zobaczyć krytyczną reakcję nauczycieli Tory wobec konkretnych czynów Mesjasza. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w Piśmie pomyśleli sobie:...

2 list Piotra. Dzień Pański nadejdzie

2

2 list Piotra. Rozdział 1 Starajcie się ugruntować swoje powołanie i wybranie Głównym tematem 2 listu apostoła Piotra jest fałszywa nauka jaka dotykała zbory Boże w I w n.e. Pojawiali się ludzie, którzy uzurpowali sobie prawo do bycia nauczycielami i zwodzili swoich słuchaczy zasiewając zgubny wpływ na wspólnotę wiernych. Tematem sporów jest powtórne (drugie) przyjście Mesjasza czyli Dzień Pański...

A zatem pozostaje odpoczynek Szabatu dla ludu Bożego

A

„Możesz przeczytać Biblię od Genesis do Objawienia, a nie znajdziesz jednego wersetu popierającego świętowanie niedzieli. Pismo Święte nakazuje religijne świętowanie soboty, dnia, którego my [katolicy] nigdy nie świętujemy”(James kard. Gibbons, The Faith of Our Fathers, s. 89, Nowy Jork 1917) Chrześcijanom nie wolno jest judaizować poprzez odpoczynek w Szabat, ale muszą pracować tego...

Nowy testament czy nowe przymierze? walka o fałszowanie biblii

N

Oto idą dni – mówi Bóg – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Bogiem – mówi Bóg – Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Bóg: Złożę mój zakon w...

Kobieta jadąca na bestii – część II

K

Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów. [Obj 17:9] A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. [Obj 17:18] KOBIETA JADĄCA NA BESTII – system polityczno-religijny W Rzymie przechowały się do dziś zabytki związane z cesarzem Konstantynem. Jednym z najsławniejszych jest...

Przemiana życia Sza’ula z Tarsu pod Damaszkiem. Czyli do czego nawrócił się Apostoł Paweł

P

PRZEMIANA ŻYCIA SzA’ULA Z TARSU pod damaszkiem Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. [Flp 3:17] Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami. [Flp 4:9] To bowiem jest chlubą naszą: Świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie...

Kobieta jadąca na bestii. część I

K

I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion...

Teologia duchowego Izraela – geneza

T

teologia duchowego izraela – przyczyny System interpretacji Biblii w sposób alegoryczny wprowadzony przez Orygenesa – teologa gnozy – dał podwaliny do stworzenia teologii duchowego Izraela zastępującej fizyczny naród Izraela narodem składającym się z nie-Żydów. Orygenes przedstawił system, który możemy określić jako teologia duchowego Izraela, jako jedyny właściwy sposób...

Wiara cesarza Konstantyna – zdradzone chrześcijaństwo

W

Lawina zdarzeń 28 października 312 roku – następuje wynik końcowy konfliktu w walce o władzę nad Rzymem pomiędzy cesarzem Konstantynem i generałem Makcencjuszem. Konstantyn pokonuje swojego rywala na słynnym moście Mulwijskim i zostaje samodzielnym władcą cesarstwa na zachodzie. Rok później w Mediolanie zostaje ogłoszony wspólnie przez cesarza zachodniej części Imperium Rzymskiego...

Szalom

Blog toranaserce.pl nie ma na celu nikogo obrażać ani potępiać. Ma raczej pokazać, że Biblia jest spójna, tłumaczy się sama i nie wymaga dodatkowych źródeł do interpretacji jej zawartości. Ma za zadanie pokazywać i zachęcać do samodzielnego studiowania słowa Bożego w oparciu o literalny sposób rozumienia i interpretacji tekstu. Bóg Izraela i władca całej ziemi przekazał na górze Synaj swoje słowa życia ludowi Izraela. Serwis toranaserce.pl ma na celu przybliżyć i ukazać czytelnikowi aktualność tamtych słów w kontekście nowego przymierza, nauki apostołów i zasad, na których poganie mogą dołączyć do kościoła Mesjasza - Króla Żydowskiego. Szukajmy zatem prawdy bo tylko prawda jest ciekawa a jej poznanie może doprowadzić nas do życia wiecznego.