Authoradmin

Zasłona leży na ich sercu. 2 list do Koryntian, 3 rozdział

Z

A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice Świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. A gdy Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała, i bali się przystąpić do niego. Gdy zaś Mojżesz ich przywołał, zwrócili się Aaron i wszyscy przywódcy zboru do...

Zwiedzenie. Ewangelia Mateusza 24

Z

To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a...

Tora Mesjasza. List do Galatów 6:2

T

tora mesjasza Greckie – ton nomon Christou – prawo Mesjasza, to zwrot, który został użyty w Nowym Testamencie (Pisma Mesjańskie) tylko jeden raz. W 1 Liście do Koryntian 9:21 Apostoł Paweł używa zwrotu ennomos Christou – w ramach prawa Mesjasza, w ramach Tory Mesjasza. Znaczenie jest takie: Tora jakiej będzie nauczał sam Mesjasz, Tora, której moc nadaje Mesjasz. Czy to zatem...

Człowiek bezprawia. 2 list do Tesaloniczan 2:1-12

C

człowiek bezprawia według 2 listu do Tesaloniczan Miłość nigdy się nie kończy; lecz proroctwa przeminą, języki ustaną, wiedza przeminie. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze proroctwo; gdy jednak przyjdzie to, co doskonałe cząstkowe przeminie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko; lecz gdy stałem się mężczyzną, skończyłem z tym co...

Mur rozdzielający. List do Efezjan 2:13-16

M

mur rozdzielający i wrogość Lecz teraz wy [nie-Żydzi], niegdyś dalecy, zostaliście przywiedzeni blisko, za sprawą przelania krwi Mesjasza. Gdyż On sam jest naszym szalomem [pokojem] – On uczynił z nas dwojga jedno i zburzył dzielącą nas m’chicę [mur rozdzielający], niszcząc w swoim własnym ciele wrogość spowodowaną przez Torę i jej nakazy wyrażone w formie rozporządzeń. Uczynił to, aby w jedności...

Kim są judaizujący?

K

kim są judaizujący? geneza Wyrażenia takie jak judaizować, czy też judaizanci figurują w nomenklaturze religijnej od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Określenia te mają zabarwienie o charakterze negatywnym i kojarzą się z osobami, które robią coś złego, niestosownego. Nazwy mogły odnosić się zarówno do Żydów, jak i do pogan. Judaizant: osoba przyjmująca judaistyczne obyczaje i ideały.wg...

Nowe wino, nowe bukłaki. 9 rozdział Ew. Mateusza

N

Nowe wino, nowe bukłaki – kontekst Biblijny Od pierwszych wersetów 9 rozdziału Ewangelii wg Mateusza, możemy zobaczyć krytyczną reakcję nauczycieli Tory wobec konkretnych czynów Mesjasza. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w Piśmie pomyśleli sobie:...

2 list Piotra. Dzień Pański nadejdzie

2

2 list Piotra. Rozdział 1 Starajcie się ugruntować swoje powołanie i wybranie Głównym tematem 2 listu apostoła Piotra jest fałszywa nauka jaka dotykała zbory Boże w I w n.e. Pojawiali się ludzie, którzy uzurpowali sobie prawo do bycia nauczycielami i zwodzili swoich słuchaczy zasiewając zgubny wpływ na wspólnotę wiernych. Tematem sporów jest powtórne (drugie) przyjście Mesjasza czyli Dzień Pański...

A zatem pozostaje odpoczynek Szabatu dla ludu Bożego

A

„Możesz przeczytać Biblię od Genesis do Objawienia, a nie znajdziesz jednego wersetu popierającego świętowanie niedzieli. Pismo Święte nakazuje religijne świętowanie soboty, dnia, którego my [katolicy] nigdy nie świętujemy”(James kard. Gibbons, The Faith of Our Fathers, s. 89, Nowy Jork 1917) Chrześcijanom nie wolno jest judaizować poprzez odpoczynek w Szabat, ale muszą pracować tego...

Nowy testament czy nowe przymierze? walka o fałszowanie biblii

N

Oto idą dni – mówi Bóg – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Bogiem – mówi Bóg – Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Bóg: Złożę mój zakon w...

Szalom

Blog toranaserce.pl nie ma na celu nikogo obrażać ani potępiać. Ma raczej pokazać, że Biblia jest spójna, tłumaczy się sama i nie wymaga dodatkowych źródeł do interpretacji jej zawartości. Ma za zadanie pokazywać i zachęcać do samodzielnego studiowania słowa Bożego w oparciu o literalny sposób rozumienia i interpretacji tekstu. Bóg Izraela i władca całej ziemi przekazał na górze Synaj swoje słowa życia ludowi Izraela. Serwis toranaserce.pl ma na celu przybliżyć i ukazać czytelnikowi aktualność tamtych słów w kontekście nowego przymierza, nauki apostołów i zasad, na których poganie mogą dołączyć do kościoła Mesjasza - Króla Żydowskiego. Szukajmy zatem prawdy bo tylko prawda jest ciekawa a jej poznanie może doprowadzić nas do życia wiecznego.