bibliografia

b

Bibliografia. Źródła, cytaty, wypowiedzi pomocne przy redagowaniu tego bloga:

  1. Peter Heather, ODRODZENIE RZYMU. CESARZE I PAPIEŻE: BÓJ O WŁADZĘ NAD CHRZEŚCIJAŃSTWEM., Poznań: Wydawnictwo Rebis, 2018.
  2. Dan gruber, KOŚCIÓŁ I ŻYDZI. BIBLIJNA PERSPEKTYWA WZAJEMNYCH RELACJI., Tłumaczenie na język polski: Krzysztof Dubis.
  3. Corrado Augias, SEKRETY WATYKANU, Poznań: Wydawnictwo Rebis, 2018.
  4. David H. Stern, KOMENTARZ ŻYDOWSKI DO NOWEGO TESTAMENTU., Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa, 2017.
  5. WIKIPEDIA Wolna encyklopedia: https://pl.wikipedia.org

Szalom

Blog toranaserce.pl nie ma na celu nikogo obrażać ani potępiać. Ma raczej pokazać, że Biblia jest spójna, tłumaczy się sama i nie wymaga dodatkowych źródeł do interpretacji jej zawartości. Ma za zadanie pokazywać i zachęcać do samodzielnego studiowania słowa Bożego w oparciu o literalny sposób rozumienia i interpretacji tekstu. Bóg Izraela i władca całej ziemi przekazał na górze Synaj swoje słowa życia ludowi Izraela. Serwis toranaserce.pl ma na celu przybliżyć i ukazać czytelnikowi aktualność tamtych słów w kontekście nowego przymierza, nauki apostołów i zasad, na których poganie mogą dołączyć do kościoła Mesjasza - Króla Żydowskiego. Szukajmy zatem prawdy bo tylko prawda jest ciekawa a jej poznanie może doprowadzić nas do życia wiecznego.