CategoryBiblia odkodowana

Artykuły wyjaśniające poprawne znaczenie spornych bądź trudnych wersetów w Biblii.

Tora Mesjasza. List do Galatów 6:2

T

tora mesjasza Greckie – ton nomon Christou – prawo Mesjasza, to zwrot, który został użyty w Nowym Testamencie (Pisma Mesjańskie) tylko jeden raz. W 1 Liście do Koryntian 9:21 Apostoł Paweł używa zwrotu ennomos Christou – w ramach prawa Mesjasza, w ramach Tory Mesjasza. Znaczenie jest takie: Tora jakiej będzie nauczał sam Mesjasz, Tora, której moc nadaje Mesjasz. Czy to zatem...

Człowiek bezprawia. 2 list do Tesaloniczan 2:1-12

C

człowiek bezprawia według 2 listu do Tesaloniczan Miłość nigdy się nie kończy; lecz proroctwa przeminą, języki ustaną, wiedza przeminie. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze proroctwo; gdy jednak przyjdzie to, co doskonałe cząstkowe przeminie. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko; lecz gdy stałem się mężczyzną, skończyłem z tym co...

Mur rozdzielający. List do Efezjan 2:13-16

M

mur rozdzielający i wrogość Lecz teraz wy [nie-Żydzi], niegdyś dalecy, zostaliście przywiedzeni blisko, za sprawą przelania krwi Mesjasza. Gdyż On sam jest naszym szalomem [pokojem] – On uczynił z nas dwojga jedno i zburzył dzielącą nas m’chicę [mur rozdzielający], niszcząc w swoim własnym ciele wrogość spowodowaną przez Torę i jej nakazy wyrażone w formie rozporządzeń. Uczynił to, aby w jedności...

Szalom

Blog toranaserce.pl nie ma na celu nikogo obrażać ani potępiać. Ma raczej pokazać, że Biblia jest spójna, tłumaczy się sama i nie wymaga dodatkowych źródeł do interpretacji jej zawartości. Ma za zadanie pokazywać i zachęcać do samodzielnego studiowania słowa Bożego w oparciu o literalny sposób rozumienia i interpretacji tekstu. Bóg Izraela i władca całej ziemi przekazał na górze Synaj swoje słowa życia ludowi Izraela. Serwis toranaserce.pl ma na celu przybliżyć i ukazać czytelnikowi aktualność tamtych słów w kontekście nowego przymierza, nauki apostołów i zasad, na których poganie mogą dołączyć do kościoła Mesjasza - Króla Żydowskiego. Szukajmy zatem prawdy bo tylko prawda jest ciekawa a jej poznanie może doprowadzić nas do życia wiecznego.