Authoradmin

Kobieta jadąca na bestii – część II

K

Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów. [Obj 17:9] A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. [Obj 17:18] KOBIETA JADĄCA NA BESTII – system polityczno-religijny W Rzymie przechowały się do dziś zabytki związane z cesarzem Konstantynem. Jednym z najsławniejszych jest...

Przemiana życia Sza’ula z Tarsu pod Damaszkiem. Czyli do czego nawrócił się Apostoł Paweł

P

PRZEMIANA ŻYCIA SzA’ULA Z TARSU pod damaszkiem Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. [Flp 3:17] Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami. [Flp 4:9] To bowiem jest chlubą naszą: Świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie...

Kobieta jadąca na bestii. część I

K

I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion...

Teologia duchowego Izraela – geneza

T

teologia duchowego izraela – przyczyny System interpretacji Biblii w sposób alegoryczny wprowadzony przez Orygenesa – teologa gnozy – dał podwaliny do stworzenia teologii duchowego Izraela zastępującej fizyczny naród Izraela narodem składającym się z nie-Żydów. Orygenes przedstawił system, który możemy określić jako teologia duchowego Izraela, jako jedyny właściwy sposób...

Wiara cesarza Konstantyna – zdradzone chrześcijaństwo

W

Lawina zdarzeń 28 października 312 roku – następuje wynik końcowy konfliktu w walce o władzę nad Rzymem pomiędzy cesarzem Konstantynem i generałem Makcencjuszem. Konstantyn pokonuje swojego rywala na słynnym moście Mulwijskim i zostaje samodzielnym władcą cesarstwa na zachodzie. Rok później w Mediolanie zostaje ogłoszony wspólnie przez cesarza zachodniej części Imperium Rzymskiego...

Odmieni czasy i prawo. Zgromadzenie biskupów kościoła Cesarstwa Rzymskiego w 325 roku

O

odmieni czasy i prawo. ZMIANA WARTY Sprawa odejścia od ustalonych przez Boga czasów i świąt opisanych w Biblii jest mocno powiązana z dyskredytacją Izraela jako narodu wybranego przez Boga. Teoria duchowego Izraela zapoczątkowana przez Orygenesa i jego uczniów wymusiła na członkach Kościoła założonego w pierwszych wiekach postawę antyżydowską, antysemicką w pełni ukonstytuowaną w trakcie soboru w...

Szalom

Blog toranaserce.pl nie ma na celu nikogo obrażać ani potępiać. Ma raczej pokazać, że Biblia jest spójna, tłumaczy się sama i nie wymaga dodatkowych źródeł do interpretacji jej zawartości. Ma za zadanie pokazywać i zachęcać do samodzielnego studiowania słowa Bożego w oparciu o literalny sposób rozumienia i interpretacji tekstu. Bóg Izraela i władca całej ziemi przekazał na górze Synaj swoje słowa życia ludowi Izraela. Serwis toranaserce.pl ma na celu przybliżyć i ukazać czytelnikowi aktualność tamtych słów w kontekście nowego przymierza, nauki apostołów i zasad, na których poganie mogą dołączyć do kościoła Mesjasza - Króla Żydowskiego. Szukajmy zatem prawdy bo tylko prawda jest ciekawa a jej poznanie może doprowadzić nas do życia wiecznego.