Latest stories

Odmieni czasy i prawo. Zgromadzenie biskupów kościoła Cesarstwa Rzymskiego w 325 roku

O

odmieni czasy i prawo. ZMIANA WARTY Sprawa odejścia od ustalonych przez Boga czasów i świąt opisanych w Biblii jest mocno powiązana z dyskredytacją Izraela jako narodu wybranego przez Boga. Teoria duchowego Izraela zapoczątkowana przez Orygenesa i jego uczniów wymusiła na członkach Kościoła założonego w pierwszych wiekach postawę antyżydowską, antysemicką w pełni ukonstytuowaną w trakcie soboru w...

Szalom

Blog toranaserce.pl nie ma na celu nikogo obrażać ani potępiać. Ma raczej pokazać, że Biblia jest spójna, tłumaczy się sama i nie wymaga dodatkowych źródeł do interpretacji jej zawartości. Ma za zadanie pokazywać i zachęcać do samodzielnego studiowania słowa Bożego w oparciu o literalny sposób rozumienia i interpretacji tekstu. Bóg Izraela i władca całej ziemi przekazał na górze Synaj swoje słowa życia ludowi Izraela. Serwis toranaserce.pl ma na celu przybliżyć i ukazać czytelnikowi aktualność tamtych słów w kontekście nowego przymierza, nauki apostołów i zasad, na których poganie mogą dołączyć do kościoła Mesjasza - Króla Żydowskiego. Szukajmy zatem prawdy bo tylko prawda jest ciekawa a jej poznanie może doprowadzić nas do życia wiecznego.